Scoala Gimnaziala Palanca

Category: Scoli Published: Monday, 11 February 2019 Written by Super User

Scoala Gimnazială Palanca

 Şcoala Gimnazială se afla in centrul comunei, pe strada Parcului, nr. 51, telefon / fax  0234 385 014, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

având următoarele structuri : Grădiniţa cu Program Normal Palanca, Grădiniţa cu Program Normal Popoiu, Grădiniţa cu program Normal Ciugheş, Grădiniţa Program Normal Lunca , Şcoala cu clasele I-IV Popoiu, Şcoala cu clasele I-IV Lunca  şi Şcoala cu clasele I-VIII Ciugheş.

 

Înfiinţată in anul 1937 unitatea a purtat pînă în 1948 numele de Şcoala primară nr. 2 Palanca.

Arhiva creată de această instituţie s-a păstrat relativ integral şi este formată din cataloage, matricole, ordine, instrucţiuni şi circulare primite de la organele superioare, rapoarte înaintate acestora, corespondenţă cu alte unităţi.

Încă din primul an de activitate, la 15 noiembrie, s-a dat în folosinţă localul propriu cu 2 săli de clasă, una de festivităţi şi cancelarie,  în care s-au desfăşurat cursurile pînă în 1974, cînd a fost terminat actualul local, modern utilat. în primii ani şcoala nu avea nici un fel de material didactic, iar mobi­lierul era insuficient faţă de numărul de copii.

Cadrele didactice s-au preocu­pat, pe lîngă realizarea unui învăţămînt de calitate şi de organizarea biblio­tecii şcolare, care la numai 3 ani de la deschiderea cursurilor număra 130 de volume.

După reforma învăţămîntului unitatea devine şcoală de centru cu 7 clase, ciclul doi fiind urmat şi de absolvenţii primelor 4 clase de la celelalte şcoli din comună, avînd înscrişi în medie 130-150 de elevi anual. Documentele din anii 1948-1954 evidenţiază, printre altele şi activitatea desfăşurată de cadrele şcolii în scopul lichidării analfabetismului în sat şi comună prin organizarea de cursuri de alfabetizare, în care au fost cuprinşi toţi neştiutorii de carte din localitate, reuşindu-se ca la sfîrşitul perioadei toţi cetăţenii comunei să poată desluşi tainele cărţilor.

Hits: 46990