Calendarul înscrierii în invătământul preșcolar

Category: inscriere Published: Thursday, 04 May 2023 Written by Super User

Calendarul înscrierii în invătământul preșcolar

 

Legislatie:

 

 

Calendar inscriere gradinita 2023

 
23-30 mai 2023 – reinscrierea copiilor care au frecventat unitatea de invatamant in anul scolar curent;
- 31 mai 2023 – afisarea listei copiilor reinscrisi si a locurilor ramase libere dupa finalizarea etapei de reinscrieri;
 
- 6-15 iunie 2023 – etapa I din cadrul procesului de inscriere – inscrierea copiilor in baza optiunilor exprimate de parinti/reprezentanti legali si in limita locurilor disponibile;
- 16 iunie 2023 – afisarea listei copiilor inscrisi si a numarului de locuri ramase libere dupa prima etapa de inscrieri;

- 19-29 iunie 2023 – etapa a doua din cadrul procesului de inscriere - inscrierea copiilor pe locurile ramase libere in urma etapei I;
- 30 iunie – afisarea listei copiilor inscrisi si a numarului de locuri ramase libere la finalul etapei a II-a de inscriere;

- 20-30 august – etapa de ajustari – inscrierea, pe locurile ramase libere, a copiilor care nu au fost inscrisi in niciuna dintre etapele precedente;
- 31 august 2023 – Afisarea listei copiilor inscrisi si a numarului de locuri ramase libere.

 

Criteriile generale de departajare pentru nivelul prescolar (gradinita)

 
a) copilul are varsta de 4 sau 5 ani impliniti la inceputul anului scolar;
b) domiciliul copilului/locul de munca al unuia dintre parinti este situat in apropierea unitatii de invatamant unde parintele depune cererea de inscriere;
c) cel putin unul dintre parinti/reprezentantii legali ai copilului urmeaza o forma de invatamant la zi;
c) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti; situatia copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;
d) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
e) ambii parinti ai copilului lucreaza sau cel putin unul dintre ei se incadreaza in una dintre situatiile: (i) pensionat in conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) somer, in cautarea unui loc de munca, cu documente doveditoare de la Agentia de Ocupare a Fortei de Munca;
f) existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;
g)existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invatamant respectiva, in anul scolar pentru care se face inscrierea. 
 

 

Hits: 23