Politica de confidentialitate

Category: Management Published: Tuesday, 10 September 2019 Written by Super User

Politica de confidentialitate

      Vă mulțumim pentru interesul acordat instituției noastre. Prin prezenta politică de confidențialitate vă aducem la cunoștință aspecte cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către instituția noastră, precum și drepturile de care beneficiați conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“GDPR”) și legislația națională în vigoare.
     Tratăm cu seriozitate confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție.
       Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Vă încurajăm să examinați Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.
      În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveti asupra datelor ce vă aparțin.
      Scoala Gimnaziala Palanca este responsabilă de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse. Potrivit legislației, insituția noastră, este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele dvs. să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile dvs. personale.
Potrivit legislației, dvs., persoană fizică beneficiară a serviciilor noastre, reprezentant ori persoană de contact a unei companii sau persoană aflată într-o relație de orice fel cu instituția noastră, sunteți „persoană vizată”, adică persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și dvs., ca persoană vizată.
Protecția datelor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:
- Legalitate, echitate și transparență
Prelucrăm datele dvs. legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar dvs. sunteți informat corespunzător.
- Controlul vă aparține
În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați împărtășit cu noi și de vă exercita celelalte drepturi.
- Integritatea datelor și limitarea scopului
Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
- Securitate
Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

Politică de confidențialitate se poate schimba în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site.
Atunci când navigați pe site-ul nostru, când ne transmiteți o solicitare pe e-mail, prin formularul de contact sau pe orice alt canal de comunicare, ne veți comunica următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse, cum ar fi: - Numele și prenumele; Adresa de e-mail; Numărul de telefon; Adresa de domiciliu;
Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:
- Adresa IP
- Navigatorul de internet
- Locația
- Paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru
Mai multe informații despre cookie-urile pe care le folosim puteți afla aici.
Când interacționați în orice fel cu noi este posibil să ne dați sau să primim din alte surse informații:
- Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și noi;
- prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale ce ne revine;
- în vederea protejării intereselor vitale
- pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public
- Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți.
- Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
- Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
- Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
- Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
- În vederea încheierii sau executării unui contract;
- Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări;
- În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs. prealabil;
- Pentru a ne conforma legislației;
- Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;

Periaoda de stocare a datelor?
Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor.
După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.
Reține și faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.
Datele pe care ni le furnizați vor fi prelucrate, în principal, de către personalul nostru cu atribuții în acest sens, însă putem dezvălui datele dvs, respectând legea aplicabilă, și altor instituții, societăți sau altor terți cu care avem încheiate contracte și colaborări. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate, prin clauze contractuale, astfel încât datele dvs. să fie protejate. Vă vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dvs. sau alt temei juridic. 
Vom putea furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
Datele dvs. nu vor fi transmise către o țară terță sau organizație internațională.

 

Drepturile dvs., conform Regulamentului GDPR, sunt următoarele:

-  Dreptul de retragere a consimțământului – în situația în care vă prelucrăm datele ca urmare a acordului dvs.;

-  Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs. – veți fi întotdeauna informat corespunzător cu privire la modul în care vă prelucrăm datele;

-  Dreptul de acces asupra datelor – confirmarea/infirmarea faptului că prelucrăm datele dvs. personale și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum: scopurile prelucrării, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil - perioada de stocare preconizată. În plus, în cazul în care datele personale nu sunt colectate direct de la dvs., sursa acestor date precum și, acolo unde este cazul, existența unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri;

-  Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete – aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor inexacte care vă privesc și completarea lor, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;

-  Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) - dacă aceste date nu mai sunt necesare sau dacă vă retrageți consimțământul. Menționăm însă că acest drept nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și informare, pentru respectarea unei obligații legale pe care o avem ori pentru exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

-  Dreptul la restricționarea prelucrării – în cazul în care persoana vizată contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală însă nu doriți ștergerea acestor date și solicitați în schimb restricționarea prelucrării lor, dacă operatorul nu mai are nevoie de aceste date dar dvs. le solicitați pentru contestarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

-  Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc, pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și transmiterea acestor date către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

-  Dreptul de a vă opune prelucrării datelor – atunci când prelucrarea are ca scop marketing-ul direct aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării, inclusiv crearea de profiluri ;

-  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice și care vă privesc sau vă afectează într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplică în cazul în care prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract sau dacă prelucrarea este autorizată de legislația în vigoare;

-  Dreptul de a depune plângere în fața unei Autorități de Supraveghere și dreptul de a vă adresa justiției.

 

Vă rugăm să rețineți că:
- Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.
- Dacă vrei să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail a instituției noastre sau a responsabilului nostru cu protecția datelor.
- Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere.
- Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.
- În situația în care nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații suplimentare suficiente, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.
________________________________________
Dacă aveti întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs., pentru exercitarea drepturilor legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă doriți informații cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți scrie la adresa noastră de e-mail.

Hits: 1050