Calendarul înscrierii în invătământul preșcolar

Category: Nivel prescolar Published: Thursday, 04 May 2023 Written by Super User

Calendarul înscrierii în invătământul preșcolar

 

Legislatie:

 

 

Calendar inscriere gradinita 2023

 
-

Etapa de reinscrieri - 6—14 iunie 2023 

Cerere tip reinscriere - click aici pentru a descarca cererea 

 

 
Sunt reinscrisi copiii care au frecventat unitatea de invatamant in anul scolar curent si care urmeaza sa o frecventeze si in anul scolar urmator, ca urmare a exprimarii acestei optiuni de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora, printr-o cerere scrisa. Pentru unitatile de invatamant care au si grupe de nivel anteprescolar, in baza continuitatii, copiii de 3 ani din grupa mare de la cresa pot fi reinscrisi in grupa mica de la gradinita, in limita locurilor disponibile pentru acest nivel de varsta si in ordinea descrescatoare a varstei, daca parintii solicita acest lucru. In situatia in care, prin aplicarea criteriului varstei, numarul cererilor depaseste numarul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, mentionate la art. 10 din Metodologia-cadru de inscriere a copiilor in unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar si in servicii de educatie timpurie complementare, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nr. 4.319/2023.
 
Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere dupa finalizarea etapei de reinscrieri 14 iunie 2023, ora 14.00
 

Etapa I din cadrul procesului de inscrieri

Cerere tip inscriere - click aici pentru a descarca cererea

 
Copiii sunt inscrisi in aceasta etapa pe baza dosarelor depuse la unitatile de invatamant de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora si a celor trei optiuni exprimate, in limita locurilor din planul de scolarizare aprobat, dupa incheierea etapei de reinscrieri.
 
Faza 1 - 15—20 iunie 2023
Faza a II-a -  21—26 iunie 2023
Faza a III-a - 27—30 iunie 2023
 
Pe 30 iunie 2023 – Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere ramase dupa prima etapa de inscrieri
 

Etapa a II-a din cadrul procesului de inscrieri 

 
 
In aceasta etapa se realizeaza inscrierea copiilor, pe locurile libere ramase in urma derularii primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitatile de invatamant de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora si a celor trei optiuni exprimate in noile cereri de inscriere depuse. 
 
Faza 1 intre 3 – 6 iulie 2023
 
Faza a II-a, intre 7 – 12 iulie 2023
 
Faza a III-a, intre 13 – 18 iulie 2023
 
18 iulie 2023, ora 14,00 – Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere ramase dupa a doua etapa de inscrieri
 

20-30 august 2023 – Etapa de ajustari

 
In aceasta etapa se realizeaza inscrierea copiilor care nu au fost inscrisi in primele doua etape din lipsa de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele doua etape, pe locurile ramase libere in urma derularii celei de-a doua etape a inscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB si pe baza dosarelor depuse de parinti la inspectoratul scolar. La aceasta etapa au acces urmatoarele categorii de copii:
 
- copiii care au ramas nerepartizati dupa derularea celor doua etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani si de 5 ani;
- copiii care au solicitat inscrierea in clasa pregatitoare din invatamantul primar si nu au fost admisi ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
- copiii de peste 2 ani care solicita inscrierea in invatamantul prescolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin (1^1) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
31 august 2023, ora 14 – Afisarea rezultatului si a numarului de locuri libere dupa etapa de ajustari
 
8 septembrie 2023, ora 16 – Introducerea in SIIIR a tuturor copiilor inscrisi in anul scolar 2023 – 2024, in unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica cu grupe de nivel prescolar si/sau anteprescolar.
 

 

Criteriile generale de departajare pentru nivelul prescolar (gradinita)

 
a) copilul are varsta de 4 sau 5 ani impliniti la inceputul anului scolar;
b) domiciliul copilului/locul de munca al unuia dintre parinti este situat in apropierea unitatii de invatamant unde parintele depune cererea de inscriere;
c) cel putin unul dintre parinti/reprezentantii legali ai copilului urmeaza o forma de invatamant la zi;
c) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti; situatia copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;
d) existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
e) ambii parinti ai copilului lucreaza sau cel putin unul dintre ei se incadreaza in una dintre situatiile: (i) pensionat in conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) somer, in cautarea unui loc de munca, cu documente doveditoare de la Agentia de Ocupare a Fortei de Munca;
f) existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;
g)existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invatamant respectiva, in anul scolar pentru care se face inscrierea. 
 

 

Hits: 65