Oferta educationala

Category: Scoli Published: Monday, 18 February 2019 Written by Super User

Oferta educaţionala 2019-2020

 

Viziunea:

Şcoala Gimnazială Palanca este o şcoala în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echilibrată pentru toate categoriile de copii şi de pregătirea tuturor elevilor săi, centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice.

 

Misiunea:

Ne propunem să devenim o şcoală etalon pentru învăţământul preuniversitar local în care să asigurăm condiţii pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor elevilor 

 

Valori in care credem: 

CALITATE

PROFESIONALISM

SPIRIT DE ECHIPĂ

CREATIVITATE

RESPONSABILITATE

IMPLICARE

TOLERANŢĂ

EGALITATE DE ŞANSE

 

Informatii utile:

 

FORMA DE FINANŢARE:  bugetară

LIMBA DE PREDARE - română

 

NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: PREŞCOLAR

 

 • Desfăşurarea  activităţilor  se face  conform curriculumului  naţional prin metodologia alternativei în centrele
  • ARTĂ
  • BIBLIOTECĂ
  • ŞTIINŢE
   •  MANIPULATIVE
   • JOC DE ROL
   • CONSTRUCŢII

 

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE:

 • excursii tematice,vizite,drumeţii
 • celebrarea unor sărbători naţionale prin activităţi cu invitaţi,plimbări,concursuri
 • expoziţii pe diverse teme
 • vizionări spectacole

 

Grădiniţa cu program normal Palanca

Locuri disponibile:20

Grădiniţa cu program normal Ciugheş

Locuri disponibile:20

Grădiniţa cu program normal Lunca Ciugheş

Locuri disponibile:20

Grădiniţa cu program normal Popoiu

Locuri disponibile:20

 

NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: PRIMAR

 

Şcoala Gimnazială Palanca

Clasa I : 25  locuri

Clasa a -II-a    : 25  locuri

Clasa a -III-a   : 25  locuri

Clasa a -IV-a    : 25  locuri

 

Şcoala Lunca Ciugheş

Clasa I :  25 locuri

Clasa a -II-a    : 25  locuri

Clasa a -III-a   : 25  locuri

Clasa a -IV-a    : 25  locuri

 

Şcoala Popoiu

Clasa I : 25  locuri

Clasa a -II-a    :  25  locuri

Clasa a -III-a   :  25  locuri

Clasa a -IV-a    : 25  locuri

 

NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GIMNAZIAL

 

Şcoala Gimnazială Palanca

Clasa V :   30 locuri

Clasa a -VI-a     :  30  locuri

Clasa a -VII-a    :  30  locuri

Clasa a -VIII-a    : 30  locuri

 

Asigurarea unui act educaţional de calitate, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la regimul activităţii  şcolare şi la orice situaţie în viaţă;

Imlicarea părinţilor în viaţa şcolară atât financiar cât şi ca parteneri activi în educaţia copiilor;

Promovarea toleranţei şi respectului reciproc în rândul personalului grădiniţei , a şcolilor , a copiilor  de  la gradiniţă si a elevilor;

Oferirea de şanse egale de pregătire şi afirmare tuturor copiilor indiferent de naţionalitate, rasă, sex, convingeri religioase, stare socială sau materială;

Implicarea comunităţii în activitatea din grădiniţe şi a şcolilor din comuna Palanca , promovarea valorilor locale;

 

 

 

Hits: 1292