Scoala Altfel 2018-2019

Category: Scoli
Published: Monday, 01 April 2019
Written by Super User

Programul „Școala altfel” contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/ elevilor.

Ce evaluăm în „Școala altfel”?

Evaluăm dobândirea acelor cunoștințe, abilități și/sau atitudini specifice competenței de învățare și/sau abilitățile socio-emoționale pe care ne-am propus să le dezvoltăm și pe care ni le-am fixat încă din etapa de proiectare a activităților de învățare.

 

Calendar 2018-2019 "Scoala Altfel"

15.04.2019 - 19.04.2019

 

Oferta educationala

Category: Scoli
Published: Monday, 18 February 2019
Written by Super User

Oferta educaţionala 2019-2020

 

Viziunea:

Şcoala Gimnazială Palanca este o şcoala în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echilibrată pentru toate categoriile de copii şi de pregătirea tuturor elevilor săi, centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice.

 

Misiunea:

Ne propunem să devenim o şcoală etalon pentru învăţământul preuniversitar local în care să asigurăm condiţii pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor elevilor 

 

Valori in care credem: 

CALITATE

PROFESIONALISM

SPIRIT DE ECHIPĂ

CREATIVITATE

RESPONSABILITATE

IMPLICARE

TOLERANŢĂ

EGALITATE DE ŞANSE

 

Informatii utile:

 

FORMA DE FINANŢARE:  bugetară

LIMBA DE PREDARE - română

 

NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: PREŞCOLAR

 

 • Desfăşurarea  activităţilor  se face  conform curriculumului  naţional prin metodologia alternativei în centrele
  • ARTĂ
  • BIBLIOTECĂ
  • ŞTIINŢE
   •  MANIPULATIVE
   • JOC DE ROL
   • CONSTRUCŢII

 

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE:

 • excursii tematice,vizite,drumeţii
 • celebrarea unor sărbători naţionale prin activităţi cu invitaţi,plimbări,concursuri
 • expoziţii pe diverse teme
 • vizionări spectacole

 

Grădiniţa cu program normal Palanca

Locuri disponibile:20

Grădiniţa cu program normal Ciugheş

Locuri disponibile:20

Grădiniţa cu program normal Lunca Ciugheş

Locuri disponibile:20

Grădiniţa cu program normal Popoiu

Locuri disponibile:20

 

NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: PRIMAR

 

Şcoala Gimnazială Palanca

Clasa I : 25  locuri

Clasa a -II-a    : 25  locuri

Clasa a -III-a   : 25  locuri

Clasa a -IV-a    : 25  locuri

 

Şcoala Lunca Ciugheş

Clasa I :  25 locuri

Clasa a -II-a    : 25  locuri

Clasa a -III-a   : 25  locuri

Clasa a -IV-a    : 25  locuri

 

Şcoala Popoiu

Clasa I : 25  locuri

Clasa a -II-a    :  25  locuri

Clasa a -III-a   :  25  locuri

Clasa a -IV-a    : 25  locuri

 

NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GIMNAZIAL

 

Şcoala Gimnazială Palanca

Clasa V :   30 locuri

Clasa a -VI-a     :  30  locuri

Clasa a -VII-a    :  30  locuri

Clasa a -VIII-a    : 30  locuri

 

Asigurarea unui act educaţional de calitate, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la regimul activităţii  şcolare şi la orice situaţie în viaţă;

Imlicarea părinţilor în viaţa şcolară atât financiar cât şi ca parteneri activi în educaţia copiilor;

Promovarea toleranţei şi respectului reciproc în rândul personalului grădiniţei , a şcolilor , a copiilor  de  la gradiniţă si a elevilor;

Oferirea de şanse egale de pregătire şi afirmare tuturor copiilor indiferent de naţionalitate, rasă, sex, convingeri religioase, stare socială sau materială;

Implicarea comunităţii în activitatea din grădiniţe şi a şcolilor din comuna Palanca , promovarea valorilor locale;

 

 

 

Comuna Palanca

Category: Scoli
Published: Thursday, 31 January 2019
Written by Super User

 

COMUNA PALANCA este situată la extremitatea vestică a judeţului Bacău , pe cursul superior al râului Trotuş, este străjuită de culmile munţilor Tarcău spre N-NE şi culmile munţilor Ciuc spre S-SV, la 30 km. de orasul Comăneşti si 60 km. de orasul Miercurea Ciuc.

Localitatea Palanca a  reprezentat în trecut un punct de frontieră cu Transilvania prin pasul Ghimeş-Palanca.

Este alcătuită din satele Cădărăşti, Ciugheş, Pajiştea, Palanca şi Popoiu, teritoriul ei formînd un frumos peisaj muntos

Scoala Gimnaziala Palanca

Scoala Gimnazială Palanca

 Şcoala Gimnazială se afla in centrul comunei, pe strada Parcului, nr. 51, telefon / fax  0234 385 014, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

având următoarele structuri : Grădiniţa cu Program Normal Palanca, Grădiniţa cu Program Normal Popoiu, Grădiniţa cu program Normal Ciugheş, Grădiniţa Program Normal Lunca , Şcoala cu clasele I-IV Popoiu, Şcoala cu clasele I-IV Lunca  şi Şcoala cu clasele I-VIII Ciugheş.

 

Înfiinţată in anul 1937 unitatea a purtat pînă în 1948 numele de Şcoala primară nr. 2 Palanca.

Arhiva creată de această instituţie s-a păstrat relativ integral şi este formată din cataloage, matricole, ordine, instrucţiuni şi circulare primite de la organele superioare, rapoarte înaintate acestora, corespondenţă cu alte unităţi.

Încă din primul an de activitate, la 15 noiembrie, s-a dat în folosinţă localul propriu cu 2 săli de clasă, una de festivităţi şi cancelarie,  în care s-au desfăşurat cursurile pînă în 1974, cînd a fost terminat actualul local, modern utilat. în primii ani şcoala nu avea nici un fel de material didactic, iar mobi­lierul era insuficient faţă de numărul de copii.

Cadrele didactice s-au preocu­pat, pe lîngă realizarea unui învăţămînt de calitate şi de organizarea biblio­tecii şcolare, care la numai 3 ani de la deschiderea cursurilor număra 130 de volume.

După reforma învăţămîntului unitatea devine şcoală de centru cu 7 clase, ciclul doi fiind urmat şi de absolvenţii primelor 4 clase de la celelalte şcoli din comună, avînd înscrişi în medie 130-150 de elevi anual. Documentele din anii 1948-1954 evidenţiază, printre altele şi activitatea desfăşurată de cadrele şcolii în scopul lichidării analfabetismului în sat şi comună prin organizarea de cursuri de alfabetizare, în care au fost cuprinşi toţi neştiutorii de carte din localitate, reuşindu-se ca la sfîrşitul perioadei toţi cetăţenii comunei să poată desluşi tainele cărţilor.

Subcategories