Scoala Lunca Ciughes - Scurt istoric

Category: Structuri
Published: Monday, 11 February 2019
Written by Super User

ŞCOALA   GENERALĂ  Nr.   2   CIUGHEŞ

Primele documente păstrate de la şcoala din satul Lunca, înglobat din 1968 în satul Ciugheş, au fost create în anul 1937 neexistind alte date cu pri­vire la începutul activităţii unităţii. Arhiva preluată de la această şcoala este formată din cîteva cataloage şi registre matricole din care rezultă numărul elevilor înscrişi şi situaţia lor şcolară, restul documentelor fiind pierdute în timpul evenimentelor din vara anului 1944.

Scoala Ciughes - istoric

Category: Structuri
Published: Monday, 11 February 2019
Written by Super User

ŞCOALA GENERALĂ Nr: 1 CIUGHEŞ

Activitatea şcolii din satul Ciugheş a început în anul 1920 cu 72 de elevi înscrişi în cl. I-a şi unul în cl. a IlI-a. Pînă în 1935, cînd s-a dat în folosinţă clădirea proprie, cursurile au fost organizate într-un local închiriat. Din arhiva păstrată şi preluată, numai cataloage şi matricole, rezultă că în peri­oada 1938-1948 unitatea a purtat numele de Şcoala primară nr. 3 Palanca, timp în care a funcţionat cu cl. I-VII cu peste 130 de elevi anual. Odată cu reforma învăţămîntului i se schimbă denumirea în Şcoala elementară Ciu­gheş şi îşi desfăşoară cursurile cu elevii primelor 4 clase.

Scoala Cadaresti - scurt istoric

Category: Structuri
Published: Monday, 11 February 2019
Written by Super User

ŞCOALA GENERALĂ CĂDĂREŞTI

Şcoala din Cădăreşti, sat care pînă în 1950 a aparţinut comunei Frumoasa, jud. Ciuc, a fost înfiinţată în anul 1909, primul local propriu fiind construit în 1934.Din arhiva creată de această şcoală s-au păstrat numai cîteva cataloage, matricole şi 2 registre de înscriere începînd din anul 1941, din care rezultă că pînă în 1948 a funcţionat cu cl. I-VII, iar apoi cu primele 4 clase şi numărul elevilor înscrişi.

Scoala Popoiu - scurt istoric

Category: Structuri
Published: Monday, 11 February 2019
Written by Super User

ŞCOALA GENERALĂ   POPOIU

În satul Popoiu şcoala şi-a început activitatea înainte de anul 1920. în perioada 1937-1948 s-a numit Şcoala primară nr. 1 Palanca, la aceasta învăţînd pînă în 1937 şi copiii din saţul reşedinţă de comună.

 

Arhiva unităţii a fost evacuată în vara anului 1944, ocazie cu care multe din documente au dispărut, păstrîndu-se doar unele cataloage şi registre matricole începînd din 1920, an în care în cl. I-III erau înscrişi 126 de elevi.La sfîrşitul deceniului 4 cursurile claselor I-VII au fost frecventate de 188 de copii, iar după 1948, existînd numai primele 4 clase, numărul elevilor a fost între 70-110 pe an, instruiţi de 3 învăţători.