Scoala Ciughes - istoric

Category: Structuri Published: Monday, 11 February 2019 Written by Super User

ŞCOALA GENERALĂ Nr: 1 CIUGHEŞ

Activitatea şcolii din satul Ciugheş a început în anul 1920 cu 72 de elevi înscrişi în cl. I-a şi unul în cl. a IlI-a. Pînă în 1935, cînd s-a dat în folosinţă clădirea proprie, cursurile au fost organizate într-un local închiriat. Din arhiva păstrată şi preluată, numai cataloage şi matricole, rezultă că în peri­oada 1938-1948 unitatea a purtat numele de Şcoala primară nr. 3 Palanca, timp în care a funcţionat cu cl. I-VII cu peste 130 de elevi anual. Odată cu reforma învăţămîntului i se schimbă denumirea în Şcoala elementară Ciu­gheş şi îşi desfăşoară cursurile cu elevii primelor 4 clase.

Hits: 236