Documente necesare înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024

Category: Nivel primar Published: Thursday, 04 May 2023 Written by Super User

 

Documente necesare înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024

  • Dosar plic de carton
  • Certificatul de naștere al copilului (copie şi original)
  • Copie de pe actul de identitate al părinţilor
  • Actul de identitate original al părintelui care înscrie copilul
  • Certificat de căsătorie  sau unde este cazul hotărâre de încredinţare a copilului – (copie și original)
  • În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023  inclusiv, alături de documentele menționate  mai sus părintele depune și recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, eliberată de unitatea de învățământ preșcolar pentru copiii care au frecventat grădinița sau documentului prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate
  • În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate mai sus părinții depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.
  • În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.
Hits: 68