Plan de măsuri pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu CORONAVIRUS - COVID 19

Category: Anunturi importante Published: Monday, 31 January 2022 Written by Super User

Plan de măsuri pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu CORONAVIRUS - SARS-COV 2

 

1. Scop si domeniu
Măsurile sunt stabilite în domeniul securității și sănătății în muncăpentru prevenirea infecției cu coronavirus a angajaților Scolii Gimnaziale Palanca si structuri prin implementarea normelor legale publicate pe perioada pandemiei, a recomandărilor Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii, OMS și măsurilor/dispozițiilor interne ale directorului unitatii de invatamant.
Măsurile se aplică tuturor angajaților instituției, personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic, contractual si sunt obligatorii.

ților instituției, personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic, contractual si sunt obligatorii.

2. Documente de referinta
A. În domeniul SSM
• Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
• HG1425/2006, cu modificările și completările ulterioare : Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006;
• Ordin M.M.P.S./M.S. nr. 3577/831 din 15 mai 2020
• HG1218/2006 privind utilizarea agentilor chimici (dezinfectanti)
• HG1048/2006 privind utilizarea EIP
• HG971/2006 privind cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate la locul de muncă;
• HG1091/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
• HG1146/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor de muncă.
• HG355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, modificata prin HG37/2008 si HG 1169/2011.
• OUG 96/2003 modificata prin Legea 154/2015, privind protecţia maternitatii la locurile de munca

B. În domeniul legislației naționale:
C. Ordonantele militara 2020 privind masurile de prevenire a raspandirii COVID 19 de la 1-10
D. Hotarare CNSSU 2020 pentru evaluarea situatiei epidemiologice si a masurilor dispuse precum si pentru propunerea adoptarii unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus de la 1-13
E. Ordinul Comandantului Actiunii Secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatiide Urgenta  de la 1-7
F. Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență/ alerta pe teritoriul României -1
G. Hot. GTSSCBIC Grupul de support tehnico stintific 1- 8

3. Obligatiile angajatorului privind măsurile SSM pe perioada pandemiei de COVID 
• Efectuarea unei analize la nivelul instituției în vederea prioritizării serviciilor esențiale sau relevante de cele neesențiale, cu respectarea drepturilor la securitate și sănătate în muncă a lucrătorilor
• Asigurarea de către angajator a securității și sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă în condițiile Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și dispunerea măsurilor necesare pentru: asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor; prevenirea riscurilor profesionale; informarea şi instruirea lucrătorilor; acordarea echipamentului de protecție angajatilor (măști, mănuși de protecție etc.), pentru a preveni răspândirea infecţiei şi urmărirea ca aceştia să le poarte; asigurarea materialelor de igienă: săpun, hârtie igienică, prosoape de hârtie, dezinfectanți pentru suprafețe și mâini
• Aplică benzi de marcare a distanţei recomandate (1,5 metri) în locurile de muncă în care se lucrează cu publicul, pentru persoanele care aşteaptă la rând să intre în incintă, recomandând, în măsura în care condiţiile meteorologice permit, ca persoanele care aşteaptă la rând să rămână în afara clădirii, tot la o distanţă de minimum 1,5 m
• Amenajează spaţiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanţa fizică între angajaţi, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeaşi încăpere
• Limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situaţiile în care acestea sunt strict necesare desfăşurării activităţii şi se asigură că, atunci când este necesar să se efectueze, angajaţii se deplasează cu asigurarea condiţiilor de prevenţie minimale
• Se asigură că circulaţia documentelor în instituţie se realizează preponderent prin mijloace electronice
• Determinarea naturii și nivelului de risc pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la COVID-19 și stabilirea măsurilor de protecție
- Pentru personalul angajat care desfășoară activitate didactica sau nedidactica in sali de clasa sau alte spatii cu mai multi elevi / persoane, : mască chirurgicală si mănuși chirurgicale,
- Pentru restul persoanalului : mască chirurgicală - permanent, halate de unică folosință după caz, bonetă-după caz, viziera- dupa caz.
• Menținerea stocurilor de măști, mănuși, dezinfectanți pentru mâini, dezinfectanți pentru echipamente,

Limitarea expunerii :

- Stabilirea activităților care pot fi efectuate în telemuncă, organizarea muncii în schimburi pentru a atinge obiectivul distanțării lucrătorilor
- Asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea de sănătate a angajaţilor, astfel încât aceştia să poată beneficia de măsurile preventive profilactice care au fost prevăzute la nivel naţional pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2
- Monitorizarea zilnică a temperaturii personalului – de către lucrătorul desemnat de conducere
- Instruirea lucrătorilor ca în cazul în care prezintă simptome (febră, tuse, scurtarea respirației) să nu se prezinte la serviciu, să se adreseze medicului de familie.
- Montarea dozatoarelor cu dezinfectanți pe bază de alcool/clor sau alt biocid activ pe coronavirus în toate zonele comune
- Curățenia și dezinfecția zilnică a perdoselilor și suprafețelor comune (răspunde femeia de serviciu) și suprafețelor de lucru, inclusiv birouri (răspunde fiecare lucrător pentru spațiul de lucru alocat) cu periodicitate: la începerea activității și ulterior o dată la 4 ore
- Spațierea lucrătorilor prezenți în același timp la muncă la o distanță minimă de 1.5 m
- Acordarea timpului de masă fiecărui lucrător eșalonat, după preferința individuală
- In cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajaţii îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea angajatorului şi în conformitate cu pregătirea şi instruirea lor, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională sau contaminare epidemiologică cu coronavirus SARS-CoV-2 nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă
- Menţinerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă şi săpun, timp de cel puţin 20 de secunde sau cu dezinfectanţi avizaţi, ori de câte ori este nevoie
- Menţinerea igienei respiraţiei: tuse şi/sau strănut (în plica cotului sau în şerveţel de unică folosinţă), rinoree (în şerveţel de unică folosinţă). După utilizare, şerveţelul de unică folosinţă va fi aruncat în recipientul de colectare a deşeurilor şi se va efectua imediat igiena mâinilor
- Spațierea lucrătorilor prezenți în același timp la muncă la o distanță minimă de 1.5 m între angajații care lucrează la birouri, distanță care va fi respectată în orice situație existentă în timpul muncii (pauze de masă, acces în vestiare, acces la grupul sanitar, etc.)
- Pauzele de prânz vor fi luate eșalonat, cu respectarea distanței fizice de minimum 2 m;

Măsuri speciale în cazul în care un angajat este suspect/ confirmat cu infectare cu coronavirusul SARS CoV-2:
 a) angajaţii cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) şi/sau febră mai mare de 37,3 C° şi/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat izolaţi de restul colegilor şi trimişi la domiciliu sau la unităţi sanitare, în funcţie de starea persoanei; în marea majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea birourilor/clădirii;
 b) dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este mai scurt de 7 zile:
 (i) se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute);
 (ii) înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea geamurilor);
 (iii) pentru a limita expunerea personalului care efectuează curăţenie la particulele respiratorii, se amână efectuarea curăţeniei şi a dezinfecţiei timp de 24 de ore. În situaţia în care respectarea acestui interval nu este posibilă, efectuarea curăţeniei se va amâna cât mai mult;
 c) dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă:
 (i) nu este nevoie de curăţenie/dezinfecţie suplimentară;
 (ii) se menţin măsurile de curăţenie şi dezinfecţie de rutină;
 d) se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanţă mai mică de 1,5 m şi fără mască) şi se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de către aceste persoane a semnelor şi a simptomelor de infecţie respiratorie.

Alte măsuri :

- Aplicarea procedurilor stabilite la nivel național de către Ministerul Sănătății în cazul în care lucrătorul prezintă simptome asociate infecțiilor respiratorii la locul de muncă
- Să implementeze semnalizarea de Securitate și sănătate în muncă
- Să instruiască lucrătorii prin mijloace electronice privind instrucțiunile SSM
- Să evalueze prin chestionareteste/electronic nivelul însușirii instrucțiunilor SSM
- Să verifice prin lucrătorul desemnat cu protecția muncii respectarea planului de prevenire de către lucrători
- Să actualizeze Planul de măsuri de sănătate în muncă în permanență, în funcție de evoluția situației la nivel local si național

4. Obligatiile angajatilor privind măsurile SSM pe perioada pandemiei de COVID 19
- Să respecte toate normele de prevenire dispuse de angajator
- Spalarea mainilor cu apa si sapun, de mai multe ori pe zi, precum si inainte de a manca
- Să respecte distanțarea de 1,5 m dintre lucrători în orice situație existentă în timpul muncii (pauze de masă, acces în vestiare, acces la grupul sanitar, etc.)
- Să utilizeze permanent, corect și complet echipamentul de protecție furnizat de angajator, conform expunerii profesionale.
- Să poarte obligatoriu mască (conform expunerii și recomandărilor angajatorului – după expunere), care, pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul conform instructajelor anexate; răspunde fiecare lucrător
- Curățenia și dezinfecția zilnică a suprafețelor de lucru, inclusiv birouri (răspunde fiecare lucrător pentru spațiul de lucru alocat) cu periodicitate: la începerea activității și ulterior o dată la 4 ore
- Aerisirea încăperilor la interval de 2 ore sau de câte ori este nevoie. Răspunde – fiecare lucrător
- Fiecare lucrător care prezintă simptome (febră, tuse, scurtarea respirației) este obligat să nu se prezinte la serviciu, să se adreseze medicului de familie și să anunțe conducătorul ierarhic.
- Să evite orice contact direct cu alte persoane, în timpul muncii, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrajilor sau al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinile, apropierea saub limita de 1,5 m.
- Să evite atingerea suprafețelor care sunt atinse în mod frecvent și de alte persoane, precum: balustrade, clanțe, mânere, butoane de lift sau de acces
- În cazul în care sunteți totuși nevoiți să atingeți aceste suprafețe, protejați-vă folosind șervețele de unică folosință și ulterior să se spele pe mâini
- Nu se vor atinge fata, nasul, gura, ochii daca mainile nu sunt spalate si dezinfectate
- Daca un angajat a intrat in contact cu o persoana venita din zonele cu transmitere comunitara extensa/este contact direct cu un caz confirmat SARS - COV 2, va intra in carantina sau izolare la domiciliu pe o perioada de cel putin 14 zile si va anunta șeful direct


Lucrător desemnat SSM

ing. Jugaru Cornel - presedinte

      Comisia S.S.M.

 

          Avizat,

prof. Pricob George

        Director,

Scoala Gimnaziala Palanca

Hits: 181