Instructaj S.S.M. pentru revenirea la locul de muncă

Category: Anunturi importante Published: Monday, 31 January 2022 Written by Super User

Instructaj S.S.M. pentru revenirea la locul de muncă

 

Pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS COV-2 în rândul lucrătorilor din cadrul Scolii Gimnaziale Palanca si structuri, în contextul epidemiei de SARS COV-2, angajatorul și angajații vor lua la cunoștință, verifica și aplica următoarele instrucțiuni SSM:

 

1. Nu vă abateți nejustificat de la traseul normal de deplasare la și de la locul de muncă spre domiciliu. Folosiţi, pe cât posibil, rute sau modalităţi alternative de transport pentru a evita zonele aglomerate, iar dacă programul vă permite, folosiţi intervalele orare cu nivel scăzut de circulație a persoanelor.

2. Monitorizarea zilnică a temperaturii personalului la intrarea în clădire.

3. Montarea dozatoarelor cu dezinfectanți pe baza de alcool în toate zonele comune (spații de acces, zone administrative, spații de servire masa), în toate locațiile de producție/depozite, spații administrative) și instruirea lucrătorilor privind utilizarea acestora.

4. Introducerea triajului epidemiologic la accesul în incinta unității astfel:
    a) instruirea lucrătorilor ca în cazul în care prezinta simptome (febra, tuse, dureri de gât, pierdere gust/miros, scurtarea respirației, simptome de infecție respiratorie, diaree) să nu se prezinte la serviciu și sa se adreseze medicului de familie (telefonic).
    b) aplicarea operațiiunilor de spălare a mâinilor cu apă și săpun, dezinfecție a mâinilor cu soluție dezinfectantă pe baza de alcool 70%;
    c) măsurarea temperaturii corporale - valoarea temperaturii, cât și limita de control fiind de maximum 37,3 °C.

5. Afișarea de postere elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică (de tipul celor anexate mesajului) în toate spațiile comune, în zone vizibile.

6. Reorganizarea programului de lucru al angajaților:
    a) îndrumarea spre telemuncă a tuturor lucrătorilor implicați în activități care nu necesită prezenta obligatorie la sediul unității,
    b) reducerea numărului de angajați prezenți în același timp în clădire,
    c) spațierea acestora la distanțe de minim 1,5 m atât în spațiile de producție/depozitare cât și administrative.

7. În mijloacele de transport în comun, în alte spații închise și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii, pe tot parcursul activității, pe lângă echipamentele de protecție individuale specifice activității unității, în astfel încât nasul și gura să fie acoperite. Lucrătorii trebuie să fie instruiți privind utilizarea corectă a măștilor (conform posterului OMS anexat). Măștile sunt furnizate de angajator.

8. De asemenea, lucrătorii vor utiliza echipamentul individual de protecție conform expunerii profesionale specifice profilului de activitate.

9. În mijloacele de transport recomandăm spațierea lucrătorilor prin plasarea acestora în zig-zag, câte unul pe fiecare rând, iar mijloacele de transport vor fi dezinfectate de fiecare dată când mijlocul de transport ajunge la destinație; separarea spațiului șoferului de restul lucrătorilor.

10. Purtarea măștilor este obligatorie pe durata transportului (acoperind corect nasul și gura).

11. Măsuri de prevenire și control ale contaminării spațiilor, suprafețelor, echipamentelor prin: nominalizarea persoanelor responsabile, periodicitatea dezinfecției pentru a păstra un echilibru între utilizare eficientă a biocidelor și riscul de apariție a sindroamelor iritative/alergice respiratorii și dermatologice la lucrători (atenție la utilizarea intempestivă a biocidelor pe bază de clor, care produce degajare de clor iritant în atmosferă), dezinfecția frecventă (maxim la 2 ore) a suprafețelor de lucru, a pardoselii, mânerelor/clanțelor, grupurilor sanitare, întrerupătoarelor, cu biocide pentru suprafețe pe baza de clor sau alte biocide de suprafețe eficiente împotriva coronavirusului.

12. Dotarea grupurilor sanitare cu săpun lichid, dezinfectant și prosoape de hârtie; menținerea stocurilor de măști, mănuși, dezinfectanți pentru mâini, dezinfectanți pentru echipamente, dezinfectanți pentru mașini de transport și pentru spațiul de lucru.

13. Limitarea accesului în incinta unității a publicului, a reprezentanților prestatorilor de servicii; în cazul în care este necesară prezența acestora în unitate:
    a) dezinfecția mâinilor cu soluție dezinfectantă pe baza de alcool (70%);
    b) măsurarea temperaturii corporale - valoarea temperaturii de maxim 37,3 °C;

14. Aplicarea masurilor de prevenție și protecție pentru transportatorii furnizorilor de materii prime și transportatorii clienților:
    a) Interzicerea accesului șoferilor și reprezentanților furnizorilor în interiorul platformei de depozitare /încărcare și limitarea accesului acestora în spatiile administrative;
    b) Limitarea mișcării din mijlocul de transport al șoferilor (deplasare către rampele de încărcare, parcare în locurile special amenajate din depozite), recomandăm ca șoferii sa nu părăsească mijlocul de transport.

15. Instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor iau măsuri pentru organizarea activității, astfel:
    a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
    b) să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3 °C;
    c) să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghișeelor.

16. La intrarea în clădiri administrative și/sau spatii de producție vor fi amplasate preșuri îmbibate cu substanțe dezinfectante și se va semnaliza prezența și obligativitatea folosirii lor de către toate persoanele care intră în spatiile respective;

17. Identificarea personalului care utilizează transportul public în comun; dacă se utilizează transportul public în comun, angajatorul va lua masuri de împărțire a întregului personal sau doar al celui care utilizează transportul public în comun în 2-3 grupe și de decalare a programului de începere și terminare, în intervale orare decalate cu 1 ora / 1 ora și jumătate față de programul normal de lucru. Decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de minim 20% din personal.

18. Comunicaţi imediat angajatorului/ lucrătorilor desemnaţi orice deficienţă a sistemelor de protecție, dacă aveți motive întemeiate să o considerați un pericol pentru securitatea şi sănătatea dumneavoastră.

19. Planul de masuri de sănătate în muncă sa fie actualizat în permanență, în funcție de evoluția situației la nivel local și național, cu consultarea serviciului de sănătate si securitate în muncă.

La întoarcerea la locul de muncă veți semna tabelul de luare la cunoștință a acestor instrucțiuni!

 

Lucrător desemnat SSM

ing. Jugaru Cornel - presedinte

      Comisia S.S.M.

 

          Avizat,

prof. Pricob George

        Director,

Scoala Gimnaziala Palanca

 

Hits: 183