Burse scolare 2022-2023

Category: Anunturi importante Published: Tuesday, 20 September 2022 Written by Super User

ACTE NECESARE BURSE AN ȘCOLAR 2022 – 2023

 

  1. BURSĂ DE PERFORMANȚĂ

– Cerere tip depusă de părinte;

– Copie certificat de naștere elev

– Diplome locul I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor sau concursuri școlare organizate de Ministerul Educației

– Carte de identitate  părinte (cel care atașează cont IBAN);

– Cont IBAN părinte

 

  1. BURSĂ DE MERIT-clasele VI-VIII, media generala 9,50 - 10

– Cerere tip depusă de parinte;

– Copie certificat de naștere elev

– Carte de identitate  părinte (cel care atașează cont IBAN);

– Cont IBAN părinte

  1. BURSĂ DE STUDIU – media generală 7,50 la clasele VI-VIII, pentru clasa a V-a calificativ FB

 Venit mediu lunar net 1524/ membru de familie

– Cerere tip depusă de părinte;

– Copie certificat naștere elev;

– Copie certificat naștere frați/surori

– Copie Ci/BI părinți

– Copie hotărâre de divorț, de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul);

– Adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie/șomaj/ajutor social pe ultimele 3 luni (iunie,  iulie, august 2022) de la ambii părinți;

– Talon/ extrase de cont / adeverință de la AJPIS pe ultimele 3 luni pentru alocații / alocații suplimentare

– Declarație pe propria raspundere în care se specifică, în scris, că ,,pe lunile iunie, iulie, august 2022 nu au realizat venituri” pentru părintele/părinții care nu realizează nici un  venit;

– Documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din activități autorizate    (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale,–conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal)  pentru lunile iunie, iulie , august 2022;

– Adeverință rol agricol de la Primărie;

– Cont IBAN părinte;

- Adeverinta de la scoala pentru frati/surori/elevi in alte unitati scolare sau studenti;

  1. BURSĂ SOCIALĂ
  2. a) BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL VENITURI MICI- venit mediu lunar net 762 lei /membru de familie

–  Cerere tip depusă de părinte;

–  Copie certificat naștere elev;

–  Copie CI  părinți;

–  Copie certificate naștere frați/surori

– Copie sentință de divorț (dacă este cazul);

– Adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie/șomaj/ajutor social pe ultimele 12 luni (septembrie 2021- august 2022)  de la ambii părinți;

– Talon /extras de cont sau adeverință de la AJPIS pe ultimele 12 luni (septembrie 2021- august 2022) pentru alocații/alocații suplimentare.-Declarație notarială în care se specifică în scris ,,că nu a/au realizat venituri pe ultimele 12 luni, în perioada septembrie 2021- august 2022” , pentru părintele/părinții care nu a/au realizat nici un venit

– Adeverință de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din activități autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, societăti comerciale conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) pentru perioada septembrie 2021- august 2022 .

Pentru anul 2021 se va cere adeverintă cu venitul realizat iar pentru anul 2022 cu venitul estimat.

– Adeverință  de rol agricol de la Primărie

  1. b) BURSĂ PENTRU COPII CRESCUȚI DE UN SINGUR PĂRINTE/ABANDONAȚI

– Cerere tip depusă de părinte;

– Copie certificat naștere elev;

– Copie certificat deces părinte;

– Hotărâre judecătorească de încredințare în  plasament;

– Hotărâre judecătorească de exercitare a autorității părintești de către un singur părinte;

– Certificat tată declarat necunoscut;

– Copie CI a părintelui;

– Cont IBAN părinte;

  1. c) BURSĂ DE BOALĂ

– Cerere tip depusă de părinte;

– Copie certificat naștere elev;

– Certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul de familie / medicul de la cabinetul şcolar,      sau copie a  certificatului de încadrare în grad de handicap;

– Copie CI părinte (cel care ataseaza contul IBAN);

– Cont IBAN  părinte;

ATENȚIE!!

Bursele sunt revizuite lunar în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de  merit sau cu bursa de studiu.

Dosarele se vor strânge pe clase și vor fi depuse  de învățători/diriginți la secretariatul unitatii scolare. Continutul fiecarui dosar va fi numerotat si se va mentiona numarul de pagini cuprinse in dosar, numele invatatorului/dirigintelui care a preluat dosarul, data preluarii si semnatura acestuia. Invatatorul/dirigintele are obligatia de a verifica existenta tuturor documentelor anexate cererii de solicitare a burselor.

Nu se vor primi dosare incomplete de la părinti de către învățători /diriginți.

Nu  va mai fi permisă nici o solicitare de  modificare a contului  bancar anexat de părinte.

Termenul limită de predare a dosarelor la învățători / diriginți –27.09.2022

  1. Descărcare cereri burse 2022-2023  . Fiecare dosar va fi insotit de opis si declaratie cu componenta familiei.
  1. Ordin burse OME-5379_07.09.2022_burse
  2. Acte necesare ACTE NECESARE BURSE ÎN AN ȘCOLAR 2022-2023

 

                                          Aprobat,

                Responsabil,                                                                                           Director, 

             ing. Jugaru Cornel                                                                             prof. Pricob George    

Hits: 86