DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Category: Anunturi importante Published: Thursday, 31 March 2022 Written by Super User

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  IN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 


1. Cerere- tip de înscriere

2. Fotocopia actului de identitate al părinților;

3. Fotocopia certificatului de naștere al copilului;

4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022, inclusiv;

5. Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale și specifice de departajare, după caz;

6. Declarație-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii;

7. Fotocopia hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea judecătorească și unde a fost stabilită locuința minorului, în cazul părinților divorțați. Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale (dacă este cazul).
              SITUAȚII EXCEPȚIONALE DE AMÂNARE A ÎNSCRIERIIDocumente necesare pentru fiecare copil pentru care se solicită amânare:

1. cerere tip(postată pe site ISJ Bacău),

2. act de identitate părinte,

3. certificat de naștere copil, în copie,

4. copie Certificat CES sau Certificat de încadrare în grad de handicap;

5. documente medicale pentru situațiile de amânare emise de autorități competente: adeverință cu recomandare de amânare, în original de la medicul de familie/ medic specialist, cu diagnostic medical care atestă prezența unor afecțiuni acute severe sau cronice care pot constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani conform Baremului
medical din OMS nr. 430/2004 publicat în M.OF. nr. 377/29.04.2004.

Documentele menționate se depun de către părinte la sediul ISJ Bacău.

Hits: 166